Về tay Kido, Dầu ăn Tường An đặt muc tiêu lợi nhuận năm 2017 gần gấp đôi năm 2016

01/06/2017 13:40 PM | Kinh doanh

Năm 2017 Kido đặt mục tiêu doanh thu 4.373 tỷ đồng, tăng 10% so với doanh thu đạt được cùng kỳ; Lợi nhuận trước thuế ước đạt 165 tỷ đồng.

Ngày 7/6 tới đây CTCP Dầu thực vật Tường An (mã chứng khoán TAC ) sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017.

Kết quả đạt được năm 2016

Năm 2016 Dầu ăn Tường An đạt 3.978 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng gần 11% so với năm 2015 và vượt 6% kế hoạch năm; sản lượng tiêu thụ đạt 182.244 tấn, tăng trưởng 11% so với cùng kỳ và vượt 7% kế hoạch.

Lợi nhuận sau thuế đạt gần 67 tỷ đồng, giảm gần 3 tỷ đồng so với năm 2016 nhưng cũng đủ vượt 3% chỉ tiêu lợi nhuận năm mà ĐHCĐ giao phó (65 tỷ đồng).

Những tháng cuối năm 2016 vừa qua, Tập đoàn Kido ( KDC ) đã chi gần 1.000 tỷ đồng để mua 65% cổ phần của Dầu Ăn Tường An, nắm cổ phần chi phối. Đồng thời, CEO của Kido, ông Trần Lệ Nguyên được bầu làm Chủ tịch HĐQT của Dầu ăn Tường An.

Tính đến cuối năm 2016, Dầu ăn Tường An còn 707 tỷ đồng nợ ngắn hạn, giảm 70 tỷ đồng so với đầu kỳ, trong đó vay và nợ ngắn hạn còn hơn 350 tỷ đồng. Không tồn tại nợ dài hạn.

Xây dựng kế hoạch năm 2017

Kế hoạch năm 2017, để phù hợp với cơ chế phát triển và hệ thống hoạt động của công ty mẹ Tập đoàn kido, Dầu ăn Tường An dự kiến thay đổi mô hình phân phối từ “sell in” thành “sell out”; tập trung đẩy mạnh nhóm sản phẩm chủ lực tại Tp Hồ Chí Minh và Miền Đông.

Bên cạnh đó, năm 2017 Dầu ăn Tường An cũng dự kiến phát hành tăng vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu ESOP nhằm tạo động lực cho người lao động tiếp tục đóng góp.

Kế hoạch SXKD, năm 2017 Kido đặt mục tiêu doanh thu 4.373 tỷ đồng, tăng 10% so với doanh thu đạt được cùng kỳ; Lợi nhuận trước thuế ước đạt 165 tỷ đồng, tăng trưởng 97% so với lợi nhuận đạt được năm 2016, đồng thời phấn đầu chia cổ tức tỷ lệ 16%, bằng với tỷ lệ cổ tức dự kiến chia cho năm 2016.

Theo Thái Phương

Cùng chuyên mục
XEM
Đọc thêm