Gần 3 triệu lượt người ở Hà Nội được hỗ trợ an sinh với số tiền gần 1.190 tỷ đồng

22/09/2021 21:15 PM | Xã hội

Từ đầu tháng 7/2021 đến nay, toàn TP đã có 1,645 triệu người lao động gặp khó khăn được tiếp cận chính sách, hơn 1,05 triệu lượt người được hỗ trợ lương thực, thực phẩm...

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, tính đến ngày 21/9, Hà Nội đã phê duyệt hỗ trợ an sinh xã hội cho 7.331 hộ kinh doanh bị ảnh hưởng sâu bởi dịch COVID-19 với số tiền gần 22 tỷ đồng. Trong đó, các cơ quan chức năng đã chi trả kinh phí hỗ trợ cho 6.025 hộ với kinh phí là hơn 18 tỷ đồng, số còn lại sẽ nhận trong những ngày tới.

Được biết, các chính sách hỗ trợ theo gói hỗ trợ an sinh xã hội của Chính phủ đã đến với 169.931 lao động tự do với số tiền gần 246 tỷ đồng; 21.318 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương với kinh phí là hơn 85 tỷ đồng...

Từ đầu tháng 7/2021 đến nay, toàn thành phố đã có 1,645 triệu người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được tiếp cận chính sách, nguồn lực hỗ trợ từ gói hỗ trợ của Chính phủ. Kinh phí đã hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động là gần 608 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách.

Về gói hỗ trợ đặc thù của thành phố Hà Nội, các địa phương đã rà soát và ra quyết định hỗ trợ cho 285.832 người, hộ kinh doanh với kinh phí phê duyệt là hơn 290 tỷ đồng. Những trường hợp này nhận hỗ trợ bằng tiền mặt, kinh phí từ ngân sách, tối thiểu mỗi người, gia đình nhận được 1 triệu đồng.

Từ nguồn vận động xã hội hóa, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương đã hỗ trợ về lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho tổng số hơn 1,05 triệu lượt người, hộ gia đình. Số tiền đã hỗ trợ cho các trường hợp này là gần 292 tỷ đồng. Như vậy, Hà Nội đã có xấp xỉ 3 triệu lượt người, hộ gia đình được hỗ trợ an sinh xã hội với số tiền gần 1.190 tỷ đồng.

Minh Đức

Cùng chuyên mục
XEM