Tin tức, bài viết mới nhất về :

Duy tu

“Bỏ quên” đầu tư đường sắt

“Bỏ quên” đầu tư đường sắt

24/03/2017 10:06:10 PM

Hàng chục năm qua, đường sắt chỉ được rót vốn nhỏ giọt, chủ yếu để cải tạo, duy tu, sửa chữa nhỏ.

Tags: đường sắt , cải tạo , đầu tư , sửa chữa , duy tu