Tin tức, bài viết mới nhất về :

dừng lưu thông sản phẩm

Sau khi ‘tuýt còi’, Bộ Y tế đã cho phép Coca Cola tiếp tục sản xuất và lưu thông sản phẩm mới

Sau khi ‘tuýt còi’, Bộ Y tế đã cho phép Coca Cola tiếp tục sản xuất và lưu thông sản phẩm mới

7/5/2016 3:10:26 PM

Các sản phẩm của Coca Cola được sản xuất sau ngày 1/7 được lưu thông bình thường trên thị trường. 13 sản phẩm dừng lưu thông trước đó thì phải đợi kết quả kiểm nghiệm.

Tags: coca cola, bộ y tế, an toàn thực phẩm, dừng lưu thông sản phẩm