Tin tức, bài viết mới nhất về :

Đỗ Nhất Hoàng

“Không doanh nghiệp Việt nào vào được chuỗi sản xuất của Toyota”

“Không doanh nghiệp Việt nào vào được chuỗi sản xuất của Toyota”

09/04/2015 03:04:14 PM

“Tôi không nói quá, nhưng không có đầu tư nước ngoài, chúng ta không thể phát triển như ngày hôm nay” - Cục trưởng Cục Đầu tư Nước ngoài Đỗ Nhất Hoàng.

Tags: Toyota , doanh nghiệp , doanh nghiệp Việt , doanh nghiệp trong nước , doanh nghiệp nước ngoài , doanh nghiệp FDI , fdi , ô tô , thị trường , Đỗ Nhất Hoàng