Tin tức, bài viết mới nhất về :

Định nghĩa startup

Tôi Start-up, anh kinh doanh nhỏ, chúng ta khác gì nhau?

Tôi Start-up, anh kinh doanh nhỏ, chúng ta khác gì nhau?

09/03/2015 03:53:00 PM

Giữa start-up và một doanh nghiệp nhỏ có sự khác nhau như thế nào, hay đơn giản đây chỉ là hai cách gọi khác nhau cho cùng một vấn đề?

Tags: startup khác gì kinh doanh nhỏ , StartUp , định nghĩa startup , khởi nghiệp , kinh doanh , Câu chuyện kinh doanh , thế nào là khởi nghiệp