Đến năm 2020, bình quân mỗi người dân đô thị có 50 m2 đất ở

21/03/2016 19:10 PM | Kinh tế vĩ mô

Đó là thông tin được đưa ra trong Báo cáo tóm tắt về Phương án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của Bộ Tài nguyên - Môi trường tại phiên họp chiều 21/3, kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIII.

Theo quy hoạch, đến năm 2020, diện tích đất đô thị của cả nước sẽ là 1.942 nghìn ha, tăng 299 nghìn ha so với năm 2015. Riêng đất ở tại đô thị có 199 nghìn ha, chiếm 10,25% đất đô thị, bình quân có 50m2 đất ở tại đô thị/người.

Về diện tích nhà ở bình quân, năm 2015 hiện đạt 22 m2 sàn/người (năm 2010 là 17,5 m2 sàn/người). Diện tích sàn nhà ở bình quân đô thị vào năm 2015 là 26 m2 sàn/người (năm 2010 là 20 m2 sàn/người). (Báo cáo kết quả thực hiện 5 năm 2011-2015 của Chính phủ trong phiên họp buổi sáng 21/3/2015 của Quốc hội).

Đất đô thị là 1 trong 3 chỉ tiêu mới về đất sử dụng đa mục đích theo quy định của Luật Đất đai 2013, các chỉ tiêu này được khoanh định theo không gian sử dụng, có tính tổng hợp, trong mỗi chỉ tiêu có nhiều loại đất khác nhau. 2 chỉ tiêu còn lại gồm:

- Đất khu công nghệ cao: Đến năm 2020 cả nước có 3 khu công nghệ cao với diện tích là 3,63 nghìn ha.

- Đất khu kinh tế: Đến năm 2020 cả nước sẽ có 42 khu kinh tế, gồm 16 khu kinh tế ven biển và 26 khu kinh tế cửa khẩu, với tổng diện tích 1.583 nghìn ha.

Hồng Hà

Cùng chuyên mục
XEM