Đề nghị huyện Cần Giờ xem lại 50 dự án “treo”

19/04/2022 17:17 PM | Kinh doanh

Theo báo cáo của huyện Cần Giờ, hiện tại địa phương này có 50 dự án quá ba năm nhưng chủ đầu tư chưa thực hiện. Huyện Cần Giờ đề xuất đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Tuy nhiên, Sở TN&MT đã bác đề xuất này.

Về nhu cầu đăng ký các dự án mới, Sở TN&MT cho rằng, kết quả thực hiện kỳ trước trong kế hoạch sử dụng đất của huyện Cần Giờ số lượng dự án đạt được rất thấp so với kế hoạch.

Vì vậy, Sở này đề nghị huyện Cần Giờ làm việc với chủ đầu tư, xác định khả năng thực hiện hoàn thành các thủ tục thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong thời hạn đăng ký kế hoạch sử dụng đất tối đa 3 năm.

Mới đây, Sở TN&MT có văn bản thông báo kết quả thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Cần Giờ. Theo Sở TN&MT, năm 2021, huyện Cần Giờ có 102 dự án được phê duyệt kế hoạch sử dụng đất sẽ thực hiện trong năm 2021. Tuy nhiên, địa phương này báo cáo năm 2021 đã không có dự án nào thực hiện xong.

Năm 2022, huyện Cần Giờ đăng ký 144 công trình, dự án thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Trong đó, có 99 dự án chuyển tiếp từ năm trước (trong số này có 47 dự án thuộc giai đoạn 2015-2019) và bảy dự án đăng ký mới.

Theo báo cáo của huyện Cần Giờ, hiện tại địa phương này có 50 dự án quá ba năm nhưng chủ đầu tư chưa thực hiện. Huyện Cần Giờ đề xuất đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Tuy nhiên, Sở TN&MT đã bác đề xuất này.

Lý do, Điều 49 Luật Đất đai quy định, diện tích ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan có thẩm quyền phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ này.

Do vậy, đối với các dự án đăng ký kế hoạch sử dụng đất đã quá 3 năm (từ năm 2019 trở về trước) mà vẫn chưa thực hiện, huyện Cần Giờ tiếp tục đề xuất đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là không có cơ sở.

Theo Sở TN&MT, nếu huyện Cần Giờ vẫn bảo lưu quan điểm tiếp tục đăng ký các dự án này thì "đề nghị xác định rõ tiến độ, lý do chậm, kế hoạch đầu tư và thực hiện các thủ tục trong thời gian tới. Đồng thời xác định trong năm 2022 có hoàn tất thủ tục quyết định thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất hay không để Sở TNM&T trình báo cáo TP.

Sở TN&MT cũng đề nghị huyện Cần Giờ liệt kê, đánh giá các dự án sử dụng ngân sách đã có chủ trương đầu tư, có quyết định phê duyệt dự án, có bố trí vốn thực hiện và có giải pháp tốt để triển khai thực hiện đúng kế hoạch của năm nay. Cùng đó, huyện Cần Giờ cần rà soát lại tính pháp lý và tiến độ thực hiện một số dự án có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng thực hiện chậm.

Theo Bảo Anh

Cùng chuyên mục
XEM