Đây là nguyên nhân cho những dự báo rất khác nhau về tăng trưởng GDP của Việt Nam

13/04/2018 14:12 PM | Kinh tế vĩ mô

Trong khi các tổ chức quốc tế đưa ra bản cập nhật dự báo một con số, thì Chính phủ đã xây dựng 3 kịch bản cho tăng trưởng GDP nhằm đôn đốc các bộ ngành, địa phương thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng 6,5-6,7% theo Nghị quyết của Quốc hội.

Nguyên nhân của những dự báo khác nhau về tăng trưởng GDP

Theo DQ

Cùng chuyên mục
XEM