Đây là lý do các doanh nghiệp vẫn thi nhau bỏ cả đống tiền để leo lên top đầu kết quả tìm kiếm Google

09/05/2016 10:06 AM | Kinh doanh

Theo báo cáo của Ofcom, cơ quan quản lý truyền thông tại Anh chỉ ra rằng: Mặc dù được dán nhãn vàng “Quảng cáo” ở các kết quả tìm kiếm được trả phí, nhưng nhiều người vẫn nghĩ đó là những kết quả tốt nhất hoặc phổ biến nhất.

Một báo cáo của Ofcom cho thấy, chỉ có 60% người trưởng thành có thể nhận ra quảng cáo PPC ở các kết quả tìm kiếm trong thực tế.

Trong nghiên cứu của Ofcom, “người trưởng thành sử dụng công cụ tìm kiếm” được thể hiện qua hình ảnh trang kết quả tìm kiếm sản phẩm “walking boots”. Sự chú ý của mọi người được tập trung vào 4 kết quả đầu tiên trên cùng danh sách, được phân biệt bởi một khung vàng màu cam với từ ‘Ad’ (Quảng cáo) được viết trong đó.

Có 1.328 người khảo sát được hỏi những điều sau về những kết quả tìm kiếm đầu tiên:

1. Đây là quảng cáo/ link tài trợ/trả phí để xuất hiện ở đây.

2. Đây là những kết quả tốt nhất/ kết quả có liên quan nhất.

3. Đây là những kết quả phổ biến được sử dụng bởi nhiều người khác.

Họ được phép chọn nhiều câu trả lời bởi vậy có nhiều người nói rằng các quảng cáo vừa là liên kết được trả phí vừa là kết quả tốt nhất.

Ofcom cũng chia kết quả ra giữa những người mới sử dụng Internet và những người có kinh nghiệm lâu hơn. Người mới sử dụng được xác định là những người dùng mạng Internet ít hơn 5 năm.

Tóm lại, những người dùng mới ít có khả năng nhận biết các kết quả có gắn nhãn quảng cáo màu vàng là những kết quả trả phí. Chỉ có 34% người sử dụng mới và 51% những người dùng có kinh nghiệm hơn đưa ra câu trả lời chính xác.

Dù đây không phải là nghiên cứu đầu tiên cho thấy một số người dùng web không nhận thức được sự khác biệt giữa kết quả trả phí và kết quả tự nhiên những kết quả của nghiên cứu này vẫn gây sự ngạc nhiên.

Có thể đây là một hình thức của ‘điểm mù quảng cáo banner’, nghĩa là việc người dùng web vô thức bỏ qua một số yếu tố nhất định trên web ít liên quan đến họ.

Mai Lâm

Cùng chuyên mục
XEM