Tin tức, bài viết mới nhất về :

dân sale

Ai cũng nghĩ dân sale là phải hướng ngoại, nói nhiều? Khoa học lại chứng minh người hướng nội sale còn giỏi hơn nhiều

Ai cũng nghĩ dân sale là phải hướng ngoại, nói nhiều? Khoa học lại chứng minh người hướng nội sale còn giỏi hơn nhiều

3/31/2017 9:42:00 AM

Như nhà triết học Hi Lạp Dê-nông (346-264 trước Công nguyên) từng nói với một người bẻm mép: "Chúng ta có hai tai và một mồm để nghe nhiều hơn và nói ít hơn".

Tags: dân sale, bán hàng, hướng nội, hướng ngoại, khoa học, nội tâm