Dân Nam Phi chuộng hàng Việt, Việt Nam thúc đẩy bán hàng trực tuyến tại thị trường này

22/11/2016 19:46 PM | Xã hội

Nhà hàng Sài gòn nổi tiếng khắp đất nước Nam Phi sau nhiều chục năm phục vụ khách hàng. Mỗi ngày có hàng nghìn lượt truy cập vào trang web của Nhà hàng.

Theo thông tin từ Thương vụ Đại sứ quán Việt nam tại Nam Phi, Thương vụ phối hợp với doanh nghiệp Việt kiều xây dựng Siêu thị hàng xuất khẩu Việt nam trực tuyến tại Nam Phi.

Siêu thị hàng xuất khẩu Việt nam trực tuyến được xây dựng trên trang web www.saigonrivonia.co.za/ của Nhà hàng Sài gòn.

Đây là Nhà hàng Việt nam duy nhất tại thành phố Johannesburg, trung tâm công nghiệp-tài chính-thương mại của Nam Phi. Theo Thương vụ, Nhà hàng Sài gòn nổi tiếng khắp đất nước Nam Phi sau nhiều chục năm phục vụ khách hàng. Mỗi ngày có hàng nghìn lượt truy cập vào trang web của Nhà hàng.

Thương vụ Đại sứ quán Việt nam tại Nam Phi đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp Việt nam quảng bá doanh nghiệp và các sản phẩm xuất khẩu của mình qua trang web này.

Qua website này, khách hàng quan tâm đến các sản phẩm xuất khẩu của Việt nam sẽ được giới thiệu đến các doanh nghiệp xuất khẩu có uy tín.

Sau khi Siêu thị hàng xuất khẩu Việt Nam trực tuyến đi vào hoạt động, hệ thống bán lẻ hàng Việt nam qua kênh này cũng sẽ được triển khai để phục vụ khách hàng Nam Phi và thúc đẩy quảng bá hơn nữa thông tin về các doanh nghiệp Việt nam và các sản phẩm xuất khẩu của Việt nam.

Bảo Bảo

Cùng chuyên mục
XEM