Hai Bộ Công – Nông bắt tay, đặt mục tiêu xuất khẩu 31 tỷ USD nông lâm thủy sản, gấp gần 10 lần dầu thô

11/11/2016 13:31 PM | Kinh tế vĩ mô

Một Bộ lo công tác sản xuất, một Bộ lo thị trường tiêu thụ, cái bắt tay của hai Bộ cũng thể hiện quyết tâm cao khi đặt mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 31 tỷ USD trở lên vào năm sau, gấp gần 10 lần kim ngạch khẩu dầu thô năm 2015.

Mới đây, hai Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng ký kết Bản ghi nhớ về tăng cường phối hợp công tác thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông lâm thủy sản.

Theo nội dung Bản ghi nhớ này, các đơn vị chức năng trực thuộc hai Bộ sẽ tăng cường phối hợp để triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông lâm thủy sản trong giai đoạn 2016 - 2020 trên 6 lĩnh vực:

- Phát triển sản xuất theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng đáp ứng yêu cầu của thị trường.

- Trao đổi thông tin, tháo gỡ rào cản phi thuế quan, mở cửa thị trường, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu.

- Quản lý thị trường, chống buôn lậu, sản xuất hàng giả đối với vật tư nông nghiệp và hàng nông, lâm, thủy sản.

- Đẩy mạnh cơ giới hóa, điện khí hóa nông nghiệp nông thôn.

- Thu hút đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông, lâm, thủy sản, tăng cường quản lý và phát triển làng nghề.

- Quản lý nhà nước và thống nhất chỉ đạo các địa phương.

Bản ghi nhớ được thực hiện trên nguyên tắc, Bộ Công Thương sẽ chủ trì thực hiện các giải pháp thuộc phạm vi, chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về thương mại gồm lưu thông hàng hóa trong nước, xuất nhập khẩu, xúc tiến thương mại, hội nhập kinh tế, thương mại quốc tế, quản lý cạnh tranh, phòng vệ thương mại, quản lý thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ chủ trì thực hiện các giải pháp thuộc phạm vi, chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước các ngành trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, chế biến nông, lâm, thủy sản; thực hiện các giải pháp liên quan đến Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và phát triển bền vững; chủ trì thực hiện đàm phán, giải quyết các rào cản về kiểm dịch động, thực vật và an toàn thực phẩm thuộc diện quản lý chuyên ngành.

Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản trong 10 tháng đầu năm 2016 tăng khá, đạt khoảng 23,92 tỷ USD, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, có 4 mặt hàng đã đạt kim ngạch trên 2 tỷ USD (thủy sản, rau quả, cà phê, hạt điều) và 7 mặt hàng khác đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết nông sản Việt Nam đã đi 160 nước trên thế giới. Sức hàng hóa của Việt Nam còn rất tốt.

Bên cạnh đó, còn rất nhiều thị trường tiềm năng cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là thị trường Trung Quốc và Ấn Độ. Bộ trường cho rằng cần tập trung khai thác hai thị trường này theo đường chính ngạch.

Cái bắt tay của hai Bộ Công – Nông được kỳ vọng sẽ giúp công tác sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông lâm thủy sản đạt được những kết quả tích cực, phấn đấu đưa mục tiêu kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2017 đạt 31 tỷ USD trở lên, đồng thời đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành của hai Bộ được thông suốt, hiệu quả, góp phần ổn định nền kinh tế và nâng cao đời sống người nông dân.

Con số này gấp gần 10 lần kim ngạch xuất khẩu dầu thô năm 2015 (3,7 tỷ USD). Theo thống kê hải quan 9 tháng đầu năm, mặt hàng này mới chỉ xuất khẩu được 1,7 tỷ USD.

Bình An

Cùng chuyên mục
XEM