Tin tức, bài viết mới nhất về :

đại học quảng cáo

Các trường đại học tung quảng cáo "độc" để hút học viên như thế nào?

Các trường đại học tung quảng cáo "độc" để hút học viên như thế nào?

11/20/2014 1:58:04 PM

Cạnh tranh càng gay gắt, các trường đại học càng tìm ra những cách quảng cáo thích hợp để chiêu sinh.

Tags: đại học, quảng cáo, tiếp thị, chiến dịch, thương hiệu, chiến dịch quảng cáo, chiêu sinh, đại học quảng cáo