Tin tức, bài viết mới nhất về :

Công ty bạn

‘Để hội nhập, doanh nghiệp Việt cần một công ty BẠN’

‘Để hội nhập, doanh nghiệp Việt cần một công ty BẠN’

25/11/2014 08:00:00 AM

“Chúng ta cần 1 công ty bạn, 1 công ty nước ngoài làm việc với chúng ta để giúp phân tích tình huống, các thủ tục, chính sách trong nội bộ”.

Tags: doanh nghiệp nước ngoài , doanh nghiệp trong nước , TPP , Tư duy lãnh đạo , công ty bạn