Tin tức, bài viết mới nhất về :

công cụ thần kỳ

Dữ liệu chỉ là thứ yếu

Dữ liệu chỉ là thứ yếu

3/8/2015 9:30:00 AM

Dữ liệu và các kết quả phân tích không phải là công cụ thần kỳ đảm bảo thành công trong sự nghiệp. Nó chính là con dao hai lưỡi.

Tags: Dữ liệu chỉ là thứ yếu, dữ liệu, kết quả phân tích, công cụ thần kỳ, con dao hai lưỡi, bill simmons, Starbucks, espn