Tin tức, bài viết mới nhất về :

Coi trọng

Không hạnh phúc, không được coi trọng, hay chưa dùng hết năng lực: Nếu có các lý do này, bạn cần nghỉ việc càng sớm càng tốt

Không hạnh phúc, không được coi trọng, hay chưa dùng hết năng lực: Nếu có các lý do này, bạn cần nghỉ việc càng sớm càng tốt

23/10/2021 04:05:49 PM

Có thể bây giờ là thời điểm thích hợp để bạn tìm được một công việc xứng đáng hơn.

Tags: nghỉ việc , chuyên môn , coi trọng