Chưa đầy nửa năm, ngân sách đã chi nhiều hơn thu tới 3,7 tỷ USD

30/06/2016 14:13 PM | Kinh tế vĩ mô

Bội chi ngân sách đã ở mức 83.000 tỷ đồng, tương đương 3,7 tỷ USD tính đến ngày 15/6.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, từ đầu năm đến thời điểm 15/6, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/6/2016 ước tính đạt 425.600 tỷ đồng.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/6/2016 ước tính đạt 508.500 tỷ đồng.

Như vậy, bội chi ngân sách tính đến ngày 15/6 đã ở mức gần 83.000 tỷ đồng, tương đương 3,7 tỷ USD.

Trong đó:

- Chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể đạt 363.400 tỷ đồng, tương ứng với gần 72% của tổng chi.

- Chi đầu tư phát triển chỉ đạt 74.500 tỷ đồng

- Chi trả nợ và viện trợ đạt 68.000 tỉ đồng, bằng 13% tổng chi ngân sách Nhà nước.

Đáng lưu ý là mức chi nói trên mới chỉ bằng gần 40% dự toán ngân sách.

Trong khi đó, đóng góp từ nguồn thu dầu thô và thu từ xuất nhập khẩu đã giảm đáng kể chủ yếu do giá dầu thô, sản phẩm hóa dầu xuất khẩu giảm mạnh và tác động của việc tham gia các hiệp định thương mại tự do.

Thu nội địa đã chiếm tới gần 81% tổng thu, đạt 343.800 tỷ đồng. Trong đó, một số khoản thu đạt khá so với dự toán như thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước đạt 70.600 tỷ đồng; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) đạt 68.700 tỷ đồng; thuế thu nhập cá nhân đạt 32.200 tỷ đồng…

Bảo Bảo

Cùng chuyên mục
XEM