Chủ xe Porsche Macan: ‘Đánh đổi tiện nghi lấy cảm giác lái thể thao’

31/10/2022 12:26 PM | Sống

Đinh Đức Tùng, 29 tuổi, kinh doanh tại Hà Nội, lựa chọn Porsche Macan vì mang đến trải nghiệm lái thể thao phấn khích, dù xe không có một số tiện nghi như các dòng xe tầm giá thấp hơn.

Chủ xe Porsche Macan: ‘Đánh đổi tiện nghi lấy cảm giác lái thể thao’ - Ảnh 1.

Chủ xe Porsche Macan: ‘Đánh đổi tiện nghi lấy cảm giác lái thể thao’ - Ảnh 2.

Chủ xe Porsche Macan: ‘Đánh đổi tiện nghi lấy cảm giác lái thể thao’ - Ảnh 3.

Chủ xe Porsche Macan: ‘Đánh đổi tiện nghi lấy cảm giác lái thể thao’ - Ảnh 4.

Một số hình ảnh khác của Porsche Macan:

Chủ xe Porsche Macan: ‘Đánh đổi tiện nghi lấy cảm giác lái thể thao’ - Ảnh 5.

Chủ xe Porsche Macan: ‘Đánh đổi tiện nghi lấy cảm giác lái thể thao’ - Ảnh 6.

Chủ xe Porsche Macan: ‘Đánh đổi tiện nghi lấy cảm giác lái thể thao’ - Ảnh 7.

Chủ xe Porsche Macan: ‘Đánh đổi tiện nghi lấy cảm giác lái thể thao’ - Ảnh 8.

Chủ xe Porsche Macan: ‘Đánh đổi tiện nghi lấy cảm giác lái thể thao’ - Ảnh 9.

Chủ xe Porsche Macan: ‘Đánh đổi tiện nghi lấy cảm giác lái thể thao’ - Ảnh 10.

Chủ xe Porsche Macan: ‘Đánh đổi tiện nghi lấy cảm giác lái thể thao’ - Ảnh 11.

Chủ xe Porsche Macan: ‘Đánh đổi tiện nghi lấy cảm giác lái thể thao’ - Ảnh 12.

Chủ xe Porsche Macan: ‘Đánh đổi tiện nghi lấy cảm giác lái thể thao’ - Ảnh 13.

Chủ xe Porsche Macan: ‘Đánh đổi tiện nghi lấy cảm giác lái thể thao’ - Ảnh 14.

Chủ xe Porsche Macan: ‘Đánh đổi tiện nghi lấy cảm giác lái thể thao’ - Ảnh 15.

HUYỀN TRANG - NAM PHONG

Cùng chuyên mục
XEM