Chờ mãi chưa nhận được CCCD gắn chip, người dân có làm lại được không?

13/05/2022 17:33 PM | Kinh tế vĩ mô

Nhiều người dân đã làm CCCD gắn chip nhưng qua thời gian khá mâu mà vẫn chưa nhận được. Trong trường hợp này, người dân có được tiến hành làm thủ tục cấp căn cước công dân mới hay không?

Hiện nay, nhiều người dân sau một thời gian chờ đợi khá lâu nhưng vẫn chưa nhận được căn cước công dân gắn chip bởi nhiều lý do khác nhau. Vậy những trường hợp này có được tiến hành làm thủ tục cấp căn cước công dân mới hay không?

Làm CCCD gắn chip mãi

1. Thời gian trả thẻ khi làm căn cước công dân gắn chip

Theo quy định tại Điều 25 Luật Căn cước công dân 2014, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Luật Căn cước công dân 2014, cơ quan quản lý căn cước công dân gắn chip phải cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân gắn chip cho công dân trong thời hạn sau đây:

- Tại thành phố, thị xã:

+ Không quá 07 ngày làm việc nếu cấp mới và đổi;

+ Không quá 15 ngày làm việc nếu cấp lại.

- Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo: Không quá 20 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp.

- Tại các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp.

Lưu ý: thời gian trả thẻ căn cước công dân gắn chip có thể kéo dài hơn so với Luật quy định vì hiện tại số lượng người yêu cầu cấp thẻ Căn cước công dân gắn chip quá lớn dẫn đến cơ quan thẩm quyền quá tải và nhiều nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan khác.

2. Vẫn chưa nhận được CCCD gắn chip, có làm lại được không?

Nếu thời hạn trả thẻ căn cước công dân gắn chip đã qua khá lâu mà vẫn chưa nhận được thẻ, người dân có thể gọi đến tổng đài 1900 0368 và nhấn phím 4 để nghe thông tin tình trạng làm thẻ hoặc liên hệ với cơ quan Công an quận/huyện nơi làm căn cước công dân.

Nếu có nhu cầu, người dân vẫn có thể tiến hành thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chip mới bởi pháp luật có quy định rõ về quyền yêu cầu cấp thẻ của công dân tại Điều 23 Luật Căn cước công dân 2014.

Thẻ Căn cước công dân được đổi trong các trường hợp sau đây:

- Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Căn cước công dân 2014;

-Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được;

- Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng;

- Có sai sót về thông tin trên thẻ Căn cước công dân;

- Khi công dân có yêu cầu.

Thẻ Căn cước công dân được cấp lại trong các trường hợp sau đây:

- Xác định lại giới tính, quê quán;

- Bị mất thẻ Căn cước công dân;

- Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.

Như vậy, người dân vẫn có thể tiếp tục tiến hành thủ tục làm thẻ căn cước công dân gắn chip nếu đã đợi thời gian quá lâu mà vẫn chưa nhận được thẻ.

Theo Hạ Vũ

Cùng chuyên mục
XEM