Chính thức kết nối Cơ chế một cửa ASEAN trong năm 2018

07/02/2018 20:31 PM | Xã hội

Một trong những mục tiêu năm 2018 của Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và Tạo thuận lợi thương mại là chính thức kết nối Cơ chế một cửa ASEAN.

Văn phòng Chính phủ vừa ra thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và Tạo thuận lợi thương mại tại phiên họp thứ ba của Ủy ban vào ngày 9/1/2018.

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017, Phó Thủ tướng nhận định, cơ chế một cửa ASEAN đã đạt một số kết quả tích cực trong năm 2017; hạ tầng CNTT cơ bản ổn định, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp về cơ bản được giải quyết; nhận thức chung về tạo thuận lợi thương mại đã được nâng lên.

Một số bộ, ngành đã ban hành Kế hoạch hành động triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN; có nhiều nỗ lực, quyết tâm hoàn thiện cơ sở pháp lý, quy trình thủ tục, xây dựng hệ thống CNTT để triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia. Theo thống kê, số lượng hồ sơ, thủ tục giải quyết qua Cơ chế một cửa quốc gia tăng cao, từ ngày 1/1/2017 đến ngày 15/12/2017 đã có 554.505 hồ sơ được xử lý qua Cơ chế một cửa quốc gia, tăng 272% so với cùng kỳ năm 2016; Thời gian và chi phí thông quan giảm đáng kể, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh Việt Nam…

Về mục tiêu năm 2018, kết luận của Phó Thủ tướng nêu rõ các mục tiêu Ủy ban đặt ra trong năm nay, đó là: phấn đấu triển khai đủ 130 thủ tục hành chính theo đúng Kế hoạch đã đề ra tại Quyết định 2185 ngày 14/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ và tiếp tục rà soát, bổ sung các thủ tục mới vào Kế hoạch; Chính thức kết nối Cơ chế một cửa ASEAN; Phấn đấu giảm tỷ lệ các lô hàng phải kiểm tra chuyên ngành xuống dưới 15%, nhưng vẫn phải đảm bảo các yêu cầu về quản lý của cơ quan nhà nước và chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Theo MT

Cùng chuyên mục
XEM