Tin tức, bài viết mới nhất về :

chiến lược thích nghi

Chiến lược nào để thích nghi trong bối cảnh mới của toàn cầu?

Chiến lược nào để thích nghi trong bối cảnh mới của toàn cầu?

3/19/2015 3:18:00 PM

Kỹ năng kinh doanh tốt nhất chính là luôn có thể tăng cường khả năng thích nghi, bắt đầu từ trước khi các sự kiện xảy ra.

Tags: kỹ năng kinh doanh, chiến lược thích nghi, bối cảnh mới của toàn cầu, WEF, davos, bối cảnh toàn cầu mới, imf