Tin tức, bài viết mới nhất về :

bối cảnh toàn cầu mới

Chiến lược nào để thích nghi trong bối cảnh mới của toàn cầu?

Chiến lược nào để thích nghi trong bối cảnh mới của toàn cầu?

3/19/2015 3:18:00 PM

Kỹ năng kinh doanh tốt nhất chính là luôn có thể tăng cường khả năng thích nghi, bắt đầu từ trước khi các sự kiện xảy ra.

Tags: kỹ năng kinh doanh, chiến lược thích nghi, bối cảnh mới của toàn cầu, WEF, davos, bối cảnh toàn cầu mới, imf