Tin tức, bài viết mới nhất về :

Chế độ báo thức lại

Vì sao chế độ báo thức lại của iPhone cho bạn ngủ thêm 9 phút?

Vì sao chế độ báo thức lại của iPhone cho bạn ngủ thêm 9 phút?

05/10/2015 02:56:28 PM

Bạn có biết vì sao chế độ báo thức lại của iPhone cho bạn thêm 9 phút để ngủ nướng mà không phải là con số nào tròn trịa hơn?

Tags: iPhone , apple , chế độ báo thức lại , đồng hồ