Hơn 60% nhà xuất bản có nguy cơ đóng cửa

23/09/2015 20:51 PM | Kinh doanh

Theo báo cáo công tác xuất bản 6 tháng đầu năm 2015 của Cục Xuất bản, In và Phát thanh thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, chỉ có 24 trong số 63 nhà xuất bản (chiếm 38,1%) đảm bảo đủ điều kiện hoạt động theo quy định của Luật Xuất bản.

39 nhà xuất bản còn lại đang có nguy cơ phải đóng cửa do không đủ điều kiện hoạt động như thiếu nguồn tài chính để hoạt động (không đủ 5 tỷ đồng), thiếu chức danh lãnh đạo xuất bản, thiếu biên tập viên cơ hữu, thiếu diện tích trụ sở…

Trước tình hình đó, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có ý kiến chỉ đạo về giải pháp đối với hoạt động của các nhà xuất bản.

Theo chỉ đạo của Phó thủ tướng, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chủ quản nhà xuất bản rà soát, phân loại để tiến hành sắp xếp, chuyển đổi, tái cơ cấu các nhà xuất bản, trên cơ sở đó xây dựng tiêu chí hỗ trợ về tài chính (kể cả giá thuê nhà, đất) đối với các nhà xuất bản cần thiết phải duy trì hoạt động; thống nhất phương án đối với các nhà xuất bản có cơ quan chủ quản chưa phù hợp theo Luật Xuất bản.

Bên cạnh đó, phối hợp với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính rà soát danh mục các xuất bản phẩm được nhà nước tài trợ và xây dựng tiêu chí đấu thầu hoặc đặt hàng đối với xuất bản phẩm, phù hợp với các quy định của pháp luật.

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tăng cường quản lý hoạt động xuất bản; đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về quản lý xuất bản.

Phó thủ tướng cũng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn mã số chức danh nghề nghiệp đối với biên tập viên nhà xuất bản.

Theo P.T

Cùng chuyên mục
XEM