Hai trường hợp được công nhận là chuyên gia nước ngoài

04/02/2016 20:11 PM | Kinh doanh

Quy định chi tiết về cấp giấy phép lao động cho lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam...

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam vừa được Chính phủ ban hành.

Nghị định này quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động về cấp giấy phép lao động cho lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam; việc trục xuất lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động.

Trong đó, nghị định quy định chuyên gia là người lao động nước ngoài thuộc một trong hai trường hợp:

- Có văn bản xác nhận là chuyên gia của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài.

- Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam; trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ngoài ra, nghị định cũng quy định nhà quản lý, giám đốc điều hành là người lao động nước ngoài thuộc một trong các trường hợp:

- Nhà quản lý là người quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 18 điều 4 Luật Doanh nghiệp hoặc là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức.

- Giám đốc điều hành là người đứng đầu và trực tiếp điều hành đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Theo Ngô Trang

Cùng chuyên mục
XEM