EVN: Doanh thu năm 2015 tăng vọt lên 223.710 tỷ đồng nhờ tăng giá bán điện

06/01/2016 14:17 PM | Kinh doanh

So với năm 2014, doanh thu của EVN tăng khoảng 18,5%.

Sáng ngày 6/1 Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết kết quả thực hiện kế hoạch năm 2015 và 5 năm 2011 – 2015, định hướng kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2016.

Việc điều chỉnh tăng giá điện thêm 7,5% vào 16/3/2015 đã giúp cho giá bán điện bình quân của toàn EVN tăng thêm 12,58 đ/kWh, với mức giá bình quân là 1.629,8 đ/kWh. Nhờ vậy, hiệu quả doanh thu bán điện của EVN tăng thêm 1.800 tỷ đồng. Tính chung doanh thu bán điện của toàn Tập đoàn ước đạt 233.710 tỷ đồng, tăng 18,5% so với năm 2014.

Tỷ lệ giảm tổn thất điện năng của toàn Tập đoàn đạt chỉ tiêu kế hoạch là 8%, giảm 0,43% so với năm 2014. Về độ tin cậy cung cấp, tổng thời gian mất điện bình quân của khách hàng là 2.110 phút, giảm 35% so với năm 2014; tần suất mất điện kéo dài bình quân là 12,85 lần/khách hàng, giảm 32%.

Năng suất lao động sản xuất kinh doanh điện tăng 10% so với năm 2014, bình quân giai đoạn 2011 – 2015 tăng 6,8%, bằng 1,79 lần so với mức năng suất lao động chung của cả nước là 3,8%

EVN cho biết, Công ty mẹ-EVN và 9 Tổng công ty đều đạt lợi nhuận cao hơn so với kế hoạch. EVN đảm bảo và phát triển được vốn của nhà nước. Vốn điều lệ của công ty mẹ tính đến 31/12/2015 là 160.000 tỷ đồng, tăng 2,08 lần so với vốn điều lệ năm 2010 là 76.742 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2015, các chỉ tiêu tài chính cơ bản của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên đều đảm bảo an toàn. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu, hệ số khả năng thanh toán nợ, hệ số tự đầu tư đều đạt chuẩn quy định, đáp ứng yêu cầu của các tổ chức cho vay vốn.

Theo đó, tại công ty mẹ EVN hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu 1,67 lần, hệ số khả năng thanh toán là 1,02 lần; tỷ lệ tự đầu tư là 37,5%.

Theo An Ngọc

Cùng chuyên mục
XEM