3 "con cưng" của PVN đã làm ăn sa sút như thế nào?

11/01/2016 16:06 PM | Kinh doanh

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam - PVN cho hay, theo đà suy giảm của giá dầu thế giới dẫn đến tình hình hoạt động kinh doanh và lợi nhuận của 3 doanh nghiệp ngành dầu khí cũng sa sút theo.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hoạt động ở các lĩnh vực chính như: khai thác dầu khí; công nghiệp khí; công nghiệp điện; chế biến dầu khí; dịch vụ dầu khí...

Trong đó, ở lĩnh vực khai thác dầu khí, PVN có 3 doanh nghiệp là Liên doanh Việt - Nga (Vietsopetro); Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP); Liên doanh Rusvietpetro (RVP).

Báo cáo Tổng kết năm 2015 của PVN năm 2015 cho hay, kể từ tháng 10/2016 đến nay, giá dầu thô suy giảm mạnh, có thời điểm xuống mức 35 USD/thùng. Năm 2015 giá dầu trung bình đạt 54,5 USD/thùng, giảm 57,6 USD/thùng.

Theo đà suy giảm của giá dầu thế giới dẫn đến tình hình hoạt động kinh doanh và lợi nhuận của 3 doanh nghiệp ngành dầu khí cũng sa sút theo.

Cụ thể, Liên doanh Việt - Nga (Vietsopetro): Năm 2015, do giá dầu suy giảm mạnh nên các chỉ tiêu về tài chính của VSP không đạt kế hoạch đề ra, doanh thu đạt 52,8 nghìn tỷ đồng, bằng 78,6% kế hoạch năm, nộp ngân sách Nhà nước đạt 25 nghìn tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế đạt 9,98 nghìn tỷ đồng, bằng 79% kế hoạch năm, giảm 38% so với thực hiện năm 2014.

Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí PVEP: Tổng doanh thu hợp nhất năm 2015 đạt 37,4 nghìn tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch năm, giảm 33% so với năm 2014.

Liên doanh Rusvietpetro RVP: Tổng doanh thu năm 2015 của RVP đạt 11,3 nghìn tỷ đồng, bằng 66% kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế đạt 2,3 nghìn tỷ đồng, bằng 56% kế hoạch năm.

Trong đó, tiền chuyển về nước năm 2015 bao gồm cả gốc, lãi vay, cổ tức đạt 141 triệu USD, tương đương với 3,11 nghìn tỷ đồng.

Mặc dù doanh thu của 3 doanh nghiệp khai thác dầu khí giảm mạnh song doanh thu của Tập đoàn này gần như không bị ảnh hưởng mạnh.

Con số sau sẽ chứng minh:

- Tổng doanh thu toàn Tập đoàn năm 2015 đạt 560,1 nghìn tỷ đồng, bằng 114,0% so với kế hoạch năm 2015. Nộp ngân sách nhà nước đạt 115,1 nghìn tỷ đồng, bằng 119,8% kế hoạch năm.

- Tổng doanh thu hợp nhất của Tập đoàn năm 2015 đạt 311.200 tỷ đồng, bằng 117,4% kế hoạch năm.

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2015 đạt 32,1 nghìn tỷ đồng, bằng 115% so với kế hoạch đề ra.

Nguyên nhân là bởi, ở các lĩnh vực khác như công nghiệp khí, công nghiệp điện, chế biến dầu khí, đặc biệt là dịch vụ dầu khí đã mang lại doanh thu và lợi nhuận lớn cho Tập đoàn.

Chỉ tính riêng mảng dịch vụ dầu khí năm 2015 đạt 196 nghìn tỷ đồng, vượt 19% kế hoạch năm và chiếm tới 35% tổng doanh thu của Tập đoàn.

Bên cạnh đó, PVN cũng cho hay, để ứng phó với diễn biễn giá đầu giảm năm 2015, Tập đoàn đã tiết giảm chi phí khoảng 60,4 nghìn tỷ đồng chi phí.

Trong đó, chi phí quản lý là 544 tỷ đồng, từ giảm giá dịch vụ là 5,95 nghìn tỷ đồng và từ cơ cấu lại nhiệm vụ là 53,9 nghìn tỷ đồng. Mức giảm này đạt 14% so với tổng chi phí kế hoạch năm 2015 Tập đoàn đã phê duyệt.

Tô Mạn

Cùng chuyên mục
XEM