245 cán bộ nguồn ở Hà Nội về làm việc tại các xã, phường

18/01/2016 17:43 PM | Kinh doanh

UBND thành phố Hà Nội vừa có quyết định phân công 245 công chức nguồn của thành phố về làm việc tại các xã, phường, thị thấn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ông Vũ Hông Khanh vừa ký quyết định phân công 245 công chức nguồn của thành phố về làm việc tại các xã, phường, thị thấn.

Đây là những công chức đã vượt qua kỳ thi tốt nghiệp kết hợp thi tuyển công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thuộc thành phố năm 2015 đối với 258 học viên.

Cụ thể: 245 học viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp, trúng tuyển và được tuyển dụng vào công chức xã, thị trấn thuộc thành phố; 13 học viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp và chưa được tuyển dụng.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ Hà Nội, 245 công chức này đều là những người có độ tuổi rất trẻ, đã vượt qua chương trình đào tạo của thành phố trước khi được phân công về làm việc tại các xã, phường, thị trấn.

Nhiều trường hợp vừa tốt nghiệp đại học nhưng cũng có nhiều trường hợp đã có bằng thạc sĩ. Đồng thời, nguồn tốt nghiệp của các công chức này rất đa dạng, chủ yếu có chuyên ngành đào tạo về quản lý đất đai, kiến trúc, xây dựng, quản trị tài chính-kế toàn, luật học và văn hóa.

Trước mắt, UBND thành phố Hà Nội giao Sở Nội vụ hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã quyết định tuyển dụng, tiếp nhận số lượng công chức nguồn kể trên, phân công công việc theo đúng quy định.

Chánh văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã liên quan và các cá nhân có tên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Cũng theo UBND thành phố, sau quá trình làm việc tại các xã, phường, thị trấn, những công chức nguồn kể trên sẽ được cất nhắc về các cơ quan của quận, huyện và các sở ngành.

Tô Mạn

Cùng chuyên mục
XEM