Cần chấp nhận phá sản doanh nghiệp và ngân hàng yếu kém

10/06/2017 14:20 PM | Kinh tế vĩ mô

Đó là một trong những kiến nghị mà đại biểu Quốc hội đề xuất trong buổi thảo luận về kinh tế xã hội ngày 9/6 trước Quốc hội.

Phát biểu trước Quốc hội, đại biểu Thượng tọa Thích Thanh Quyết (Lương Công Quyết) –đoàn Quảng Ninh đã đặt câu hỏi, tốc độ tăng trưởng tín dụng 5,76% cuối tháng 4 năm 2017 so với đầu năm là cao nhất kể từ tháng tư năm 2010, trong khi GDP bốn tháng qua tăng trưởng thấp cho thấy tăng trưởng tín dụng cao đã không thúc đẩy được tăng trưởng kinh tế, nguyên nhân là do đâu?

Đại biểu cũng băn khoăn về chất lượng, sức cạnh tranh, mô hình phát triển kinh tế thấp và chưa hợp lý. Lãi suất huy động tiền đồng tăng mạnh, tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp thoái vốn, các tập đoàn kinh tế nhà nước còn chậm và xuất hiện tiêu cực. Những vấn đề khó khăn nội tại của nền kinh tế chưa được khắc phục, hoạt động của các doanh nghiệp và sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn. Vệ sinh an toàn thực phẩm chưa kiểm soát hết, gây thiệt hại đến tăng trưởng kinh tế, ảnh hưởng đến sức khỏe và niềm tin của nhân dân. Trong khi đó, chi thường xuyên vẫn chiếm tỷ trọng cao là 65% mà chưa có giải pháp khả thi hiệu quả. Chi cho đầu tư phát triển thấp làm tăng nợ công, mất cân đối về nguồn lực.

Đại biểu Thích Thanh Quyết kiến nghị với Chính phủ thời gian tới cần tiếp tục kiên trì mục tiêu, biện pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng gắn với đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, chú trọng chất lượng tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Bên cạnh đó phải chấp nhận phá sản, giải thể các doanh nghiệp, các ngân hàng yếu kém để phát triển mạnh, bền vững trong tương lại.

Đại biểu cũng kiến nghị cần tăng cường và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nợ công, xử lý nợ xấu, sử dụng vốn vay, đảm bảo kế hoạch trả nợ nước ngoài, giảm bội chi ngân sách, nhất là có giải pháp cơ chế cụ thể để giảm chi thường xuyên.

Ngoài ra, một loạt các vấn đề khác cũng được đại biểu của Quảng Ninh đề xuất với Chính phủ trong 7 phút phát biểu tại nghị trường, chẳng hạn như phải đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước tại các tập đoàn, doanh nghiệp, chuẩn bị các phương án sử dụng hiệu quả nguồn vốn sau khi bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư bằng cơ chế, chính sách rõ ràng cụ thể để ưu tiên các dự án đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ phụ trợ và lĩnh vực du lịch, dịch vụ…

Theo Minh Phương

Cùng chuyên mục
XEM