Bù lỗ 2.500 tỷ đồng khi Lọc dầu Nghi Sơn hoạt động

15/08/2016 18:49 PM | Kinh tế vĩ mô

Dự kiến khi lọc dầu Nghi Sơn đi vào hoạt động, mỗi năm PVN phải bù lỗ khoảng 2.500 tỷ đồng.

Vụ Ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính vừa có báo cáo đánh giá tác động liên quan đến thu ngân sách nhà nước khi Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn (NSRP), tỉnh Thanh Hoà đi vào hoạt động.

Báo cáo của vụ Ngân sách Nhà nước cho thấy, dự kiến, nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn sẽ đi vào vận hành thử vào tháng 11/2016-6/2017, vận hành thương mại từ tháng 7/2017. Đến năm 2020, nhà máy sẽ vận hành 100%.

100% nguyên liệu cho nhà máy là dầu nhập khẩu từ Kuwait với thuế nhập khẩu 0%. Công suất dự kiến của tổ hợp là 7 triệu tấn, nhiên liệu máy bay, dầu hoả đạt 0,64 triệu tấn và các sản phẩm LPG, polypropylene… Lọc dầu Nghi Sơn cũng dự kiến xuất khẩu một số hoá dầu, benzen, parabelen mà không phải chịu thuế xuất khẩu.

Theo cam kết, chính phủ sẽ thông qua PVN bao tiêu sản phẩm của nhà máy này với giá nhập khẩu cộng với mức thuế nhập khẩu 7% với lọc dầu, 5% với LPG, 3% với sản phẩm hoá dầu.

Khi nhà máy đi vào hoạt động, NSRP được áp dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi 10% trong 70 năm hoạt động, miễn thuế 4 năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế và giảm 50% trong thời gian 9 năm tiếp theo. Như vậy, trong giai đoạn 2017-2020, nhà máy này không phải đóng một đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp.

Về thuế GTGT, với phương án giá dầu thô 45 USD/thùng, dự kiến năm 2017 không phát sinh thu thuế GTGT ở khâu nội địa mà phải hoàn từ Quỹ hoàn thuế GTGT khoảng 1.478 tỷ đồng. Thuế GTGT đầu ra khoảng 1.574 tỷ đồng, đầu vào khoảng 3.051 tỷ đồng. Sau năm 2018 mới bắt đầu không phải hoàn thuế.

Về thuế tiêu thụ đặc biệt, dự kiến năm 2017 thu được khoảng 538 tỷ đồng. Nhà máy dự kiến phát sinh 4.331 tỷ đồng thuế bảo vệ môi trường năm 2017.

Về tác động tới ngân sách nhà nước, theo đánh giá của Vụ Ngân sách nhà nước, khi NSRP đi vào hoạt động, năm 2017, tổng thu ngân sách Nhà nước dự kiến giảm 1.377 tỷ đồng, năm 2018 giảm 10.929 tỷ đồng, năm 2019 giảm 10.632 tỷ đồng và năm 2020 giảm 14.110 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu là do số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu sẽ bị giảm, khoảng 6.246 tỷ đồng một năm.

Về tác động đối với PVN, do bao tiêu sản phẩm từ NSRP, với phương án giá dầu 45 USD/thùng, PVN sẽ phải bù lỗ 1,54 tỷ USD/10 năm, tương đương với khoảng 3.500 tỷ đồng/năm.

Giá dầu càng tăng thì khoản bù lỗ của PVN càng lớn. Với giả định phương án giá dầu 50 USD/thùng, dự kiến PVN bù lỗ 1,8 tỷ USD/10 năm (tương đương 4.000 tỷ đồng/năm); giá dầu 70 USD/10 USD/thùng bù lỗ 2 tỷ USD/10 năm (tương đương với 4.500 tỷ đồng/năm).

“Khi Lọc dầu Nghi Sơn đi vào hoạt động thì PetroVietnam không được thu lãi mà phải bù lỗ bình quân 1.800 - 2.500 tỷ đồng/năm, chưa tính đến các khoản chi phí hỗ trợ trực tiếp về hạ tầng.”, Vụ Ngân sách khẳng định.

Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn được xây dựng tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tình Thanh Hóa với số vốn đầu tư 9 tỷ USD. Công ty này là liên doanh của 4 thành viên gồm: Tập đoàn dầu khí chiếm 25,1%; Công ty Kuwait Petroleum Europe.B.V chiếm 35,1%, công ty Idemitsu Kosan Nhật Bản chiếm 35,1%, công ty Mitsui Chemicals INc Nhật Bản chiếm 4,7% góp vốn đầu tư tại Khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá.

NSRP có thời gian hoạt động 70 năm, công suất thiết kế 10 triệu tấn dầu thô/năm với nguyên liệu cơ bản là dầu thô nhập khẩu tư Kuwait.

Dư Hoài

Cùng chuyên mục
XEM