Bộ Xây dựng lại đề xuất phương án sở hữu chung cư có thời hạn

13/09/2022 10:57 AM | Kinh doanh

Trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đang lấy ý kiến, Bộ Xây dựng nêu 2 phương án quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư, đồng thời nêu phương án xử lý khi chung cư hết thời hạn sở hữu.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi). Trong đó, Bộ đưa ra 2 phương án quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư. Cụ thể:

Phương án 1: Bổ sung quy định mới về thời hạn sở hữu nhà chung cư được xác định căn cứ vào thời hạn sử dụng công trình theo quy định của pháp luật xây dựng.

Phương án 2: Giữ nguyên như quy định hiện hành (không quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư, người mua nhà chung cư được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ổn định, lâu dài).

Với phương án 1, thời hạn sở hữu nhà chung cư được áp dụng đối với nhà chung cư thương mại, nhà chung cư xã hội, nhà chung cư tái định cư, nhà chung cư công vụ. Thời hạn sở hữu nhà chung cư được xác định theo thời hạn sử dụng của công trình nêu trong hồ sơ thiết kế công trình nhà chung cư được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và được tính từ khi nghiệm thu toàn bộ công trình nhà chung cư đưa vào sử dụng.

Dự thảo cũng ghi rõ, khi thẩm định hồ sơ thiết kế công trình nhà chung cư, cơ quan có thẩm quyền thẩm định phải ghi rõ thời hạn sử dụng nhà chung cư trong hồ sơ thiết kế. Đồng thời, thời hạn sở hữu nhà chung cư "phải được ghi trong Giấy chứng nhận cấp cho các chủ sở hữu căn hộ hoặc chủ sở hữu diện tích khác trong nhà chung cư (sau đây gọi chung là chủ sở hữu căn hộ), trừ trường hợp chủ sở hữu là Nhà nước".

Bộ Xây dựng lại đề xuất phương án sở hữu chung cư có thời hạn - Ảnh 1.

Bộ cũng đưa ra phương án xử lý khi nhà chung cư còn thời hạn sở hữu hoặc hết thời hạn sở hữu.

Theo đó, trường hợp nhà chung cư còn thời hạn sở hữu nhưng bị hư hỏng do sự cố, thiên tai, địch họa, cháy nổ không còn đủ điều kiện bảo đảm an toàn để tiếp tục sử dụng (gọi chung là nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ khẩn cấp) thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thông báo và di dời các chủ sở hữu nhà chung cư để phá dỡ, xây dựng lại và bố trí tái định cư. Nhà nước có trách nhiệm bố trí kinh phí từ ngân sách trung ương để thực hiện phá dỡ, xây dựng lại nhà ở.

Trường hợp nhà chung cư còn thời hạn sở hữu mà thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, chỉnh trang đô thị theo dự án do cơ quan có thẩm quyền quyết định thì các chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm di dời theo dự án và được bồi thường, bố trí tái định cư theo quy định của pháp luật về cải tạo, chỉnh trang đô thị.

Đối với xử lý nhà chung cư khi hết thời hạn sở hữu:

Trường hợp nhà chung cư hết thời hạn sở hữu nhưng vẫn còn đủ điều kiện tiếp tục được sử dụng theo kết luận kiểm định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thì chủ sở hữu đề nghị cơ quan cấp Giấy chứng nhận gia hạn thời hạn sở hữu trong Giấy chứng nhận theo thời hạn nêu trong kết luận kiểm định.

Trường hợp nhà chung cư hết thời hạn sở hữu nhưng phải phá dỡ theo kết luận kiểm định của cơ quan có thẩm quyền thì chấm dứt quyền sở hữu của chủ sở hữu đối với căn hộ nhà chung cư và thực hiện xử lý theo quy định.

Trước đó không lâu, quan điểm đưa thời hạn sở hữu chung cư 50 – 70 năm đã tạo nên nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.

Theo Hoàng Thùy

Cùng chuyên mục
XEM