Bán nông lâm thủy sản cho thế giới, Việt Nam thu về 15 tỷ USD

27/06/2016 19:22 PM | Kinh tế vĩ mô

Trong 6 tháng quá, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản của Việt Nam ra ngoài thế giới đạt 15,05 tỷ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2015.

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 6 ước đạt gần 2,5 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 6 tháng qua đạt 15,05 tỷ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2015.

Giá trị xuất khẩu hàng nông sản chiếm nhiều nhất, tiếp đến là lâm sản và thủy sản.

Nhìn chung, các mặt hàng như cà phê, hạt tiêu, hạt điều, thủy sản vẫn duy trì được sự tăng trưởng cả về sản lượng cũng như giá trị.

Tăng trưởng mạnh nhất là cà phê, tăng 39,8% về khối lượng và tăng 17,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Xuất khẩu cà phê trong tháng 6 ước đạt 158.000 tấn với giá trị đạt 289 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cà phê trong 6 tháng đạt 985.000 tấn và 1,71 tỷ USD.

Tiếp đến là ngành hàng hạt điều tăng 4,4% về khối lượng và tăng 11,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Cụ thể, xuất khẩu hạt điều trong tháng 6 ước đạt 31.000 tấn với giá trị 245 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu hạt điều sáu tháng đầu năm 2016 đạt 156.000 tấn và 1,2 tỷ USD.

Trái ngược xu hướng tăng trưởng trong những tháng trước, kim ngạch xuất khẩu gạo lại có sự sụt giảm đáng kể, với mức giảm 9,8% về khối lượng và giảm 5,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Cụ thể, khối lượng gạo xuất khẩu tháng 6 ước đạt 359.000 tấn với giá trị đạt 163 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo sáu tháng đầu năm 2016 ước đạt 2,69 triệu tấn và 1,21 triệu USD.

Ngành thủy sản cũng có sự tăng nhẹ, giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 6 ước đạt 553 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm 2016 đạt 3,07 tỷ USD, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2015.

Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2016, chiếm 12 52,81% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản.

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ cũng giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Ước giá trị xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ tháng 6/2016 đạt 507 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ 6 tháng đầu năm 2016 đạt 3,17 tỷ USD, giảm 0,1% so với cùng kỳ năm 2015.

An Nhiên

Cùng chuyên mục
XEM