Át chủ bài 2017 của FPT

18/03/2017 10:15 AM | Kinh doanh

Trong khi các mảng đều đặt kế hoạch tăng trưởng thì giáo dục và đầu tư lại dự kiến giảm lợi nhuận tới 42,4%.

Trong báo cáo thường niên 2017 của CTCP Tập đoàn FPT (mã chứng khoán: FPT), doanh nghiệp này nêu mục tiêu: “Cùng tiên phong trong cuộc cách mạng số”.

Theo đó có thể thấy FPT đặt trọng trách lớn vào khối công nghệ với mục tiêu doanh thu tăng gần 19% lên 11.831 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế tăng hơn 23% lên 1.359 tỷ đồng – giữ vị trí là khối sẽ đóng góp lợi nhuận lớn nhất cho Tập đoàn.

FPT cho biết sẽ tiếp tục tìm kiếm các cơ hội M&A trong mảng này. Trước đó, ông Trương Gia Bình – Chủ tịch HĐQT của FPT đã “khoe” về kế hoạch chi 50 triệu USD/năm để thực hiện việc thâu tóm doanh nghiệp ở Nhật Bản và Mỹ.

Phân phối và Bán lẻ vẫn là mảng đem lại doanh thu lớn nhất cho FPT với hơn 23.000 tỷ đồng trong năm 2016. Trong năm 2017, FPT tiếp tục đặt kế hoạch tăng trưởng thêm 13,3% lên hơn 26.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế từ mảng này cũng tăng 36% lên 741 tỷ đồng.

Trong khi đó, FPT dự kiến giảm lợi nhuận từ khối Giáo dục và Đầu tư tới 42,4%.

Tổng doanh thu kế hoạch năm 2017 là 46.619 tỷ đồng – tăng 15% và lợi nhuận trước thuế là 3.408 tỷ đồng – tăng 13%.

Tại ĐHCĐ năm 2016, cổ đông của FPT đã thông qua chính sách trả cổ tức bằng tiền năm 2016 với tỷ lệ 20%, doanh nghiệp đã trả đợt 1 với tỷ lệ 10%, phần còn lại được trả vào quý 2/2017.

Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% cũng sẽ được thực hiện vào quý 2/2017. Thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện việc trả cổ tức bằng cổ phiếu cùng với ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện việc trả cổ tức bằng tiền mặt ở trên

Trong buổi họp ĐHCĐ tới đây, FPT trình kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 cho cổ đông với tỷ lệ 20%.

Bên cạnh đó, FPT cũng trình kế hoạch phát hành cổ phần cho người lao động giai đoạn 2017-2019. Cụ thể, FPT dự kiến phát hành gần 2,3 triệu cổ phiếu bán cho cán bộ công nhân viên được chọn với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian phát hành trong tháng 4/2017. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày phát hành.

Hiện trên thị trường, cổ phiếu FPT đang giao dịch quanh giá 46.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, số cổ phiếu ESOP này có giá trị trên 100 tỷ đồng.

Theo Mai Linh

Cùng chuyên mục
XEM