Tin tức, bài viết mới nhất về :

apple ra mắt iphone mới

Mỗi lần ra mắt iPhone mới, cổ phiếu Apple lại giảm, có lúc vốn hoá bốc hơi 81 tỷ USD

Mỗi lần ra mắt iPhone mới, cổ phiếu Apple lại giảm, có lúc vốn hoá bốc hơi 81 tỷ USD

9/15/2021 3:57:24 PM

Cổ phiếu Apple có "truyền thống" giảm kỳ lạ mỗi lần ra mắt iPhone mới.

Tags: iPhone, apple, apple ra mắt iphone mới, iphone 13