Tin tức, bài viết mới nhất về :

ai phôn

Sắp tới cửa hàng bán điện thoại sẽ ghi "ai phôn", điện thoại Steve Jobs trên biển quảng cáo?

Sắp tới cửa hàng bán điện thoại sẽ ghi "ai phôn", điện thoại Steve Jobs trên biển quảng cáo?

4/11/2017 4:21:00 PM

"Vì cửa hàng mình bé, nên việc thay đổi cũng dễ thôi. Mấy hôm nay, dân buôn bán cũng đang bàn nhau cách giải quyết. Cùng lắm, Apple cấm thì chúng tôi sẽ đề... "ai phôn", hoặc bán điện...

Tags: apple, iPhone, ai phôn, việt nam, bán lẻ, xách tay, di động, cửa hàng, biển hiệu, Steve Jobs