4 trường hợp người lao động không được rút BHXH 1 lần

25/12/2022 09:50 AM | Xã hội

Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Nghị quyết 93/2015/QH13, người lao động trong những trường hợp dưới đây sẽ không được rút bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần.

Người lao động đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên

Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH13 và điểm a khoản 1 Điều 60 Luật BHXH năm 2014, quy định, dù đủ tuổi hay chưa đủ tuổi nghỉ hưu thì người lao động cũng chỉ có thể rút BHXH 1 lần khi thời gian đóng BHXH dưới 20 năm.

Vì vậy, nếu đã đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên, người lao động buộc phải làm thủ tục hưởng lương hưu hàng tháng chứ không thể rút BHXH 1 lần.

Tuy nhiên, khoản 1 Điều 60 Luật BHXH năm 2014 quy định một số trường hợp ngoại lệ đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên vẫn được rút BHXH 1 lần, bao gồm:

- Ra nước ngoài để định cư.

- Mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, HIV đã chuyển sang AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế trong tình trạng không thể tự phục vụ.

Lao động nữ hoạt động ở cấp xã đóng BHXH từ đủ 15 năm

Theo điểm a khoản 1 Điều 60 Luật BHXH năm 2014, lao động nữ hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách cấp xã mà chưa đóng đủ 15 năm BHXH, đồng thời không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện thì có quyền yêu cầu rút BHXH 1 lần.

Ngược lại, nếu đã đóng BHXH từ đủ 15 năm trở lên, những lao động nữ này sẽ không được giải quyết hưởng BHXH 1 lần mà phải chờ đủ tuổi để nhận lương hưu hằng tháng.

Tuy nhiên, tại khoản 1 Điều 60 Luật BHXH năm 2014 vẫn có một số trường hợp ngoại lệ được rút BHXH 1 lần mà không xét đến người lao động đã đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH tối thiểu để hưởng lương hưu hay chưa. Đó là 2 trường hợp sau:

- Ra nước ngoài để định cư.

- Mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, HIV đã chuyển sang AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế trong tình trạng không thể tự phục vụ.

Người đóng BHXH dưới 20 năm, nghỉ việc chưa đủ 1 năm

Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH13 quy định, người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau 1 năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH thì có thể yêu cầu nhận BHXH 1 lần.

Như vậy, nếu đóng chưa đủ 20 năm nhưng nghỉ việc chưa được 1 năm, người lao động sẽ không đủ điều kiện để lãnh tiền BHXH 1 lần.

Theo khoản 1 Điều 60 Luật BHXH năm 2014, dù nghỉ việc chưa đủ 1 năm, người lao động vẫn được rút BHXH 1 lần nếu thuộc các trường hợp sau:

- Đã đủ tuổi nghỉ hưu.

- Ra nước ngoài để định cư.

- Mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, HIV đã chuyển sang AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế trong tình trạng không thể tự phục vụ.

- Bộ đội, công an khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

Công an, bộ đội phục viên, xuất ngũ, thôi việc đủ điều kiện lãnh lương hưu

Điểm d khoản 1 Điều 60 Luật BHXH năm 2014 quy định, trường hợp công an, quân đội khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu thì được quyền nhận BHXH 1 lần khi có nhu cầu.

Do vậy, nếu thời điểm phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà đối tượng công an, bộ đội đã đủ điều kiện để hưởng lương hưu thì phải làm thủ tục nhận lương hưu theo quy định chứ không được rút BHXH 1 lần.

Tuy nhiên, cũng như các trường hợp trên, đối tượng công an, bộ đội phục viên, xuất ngũ, thôi việc đủ điều kiện lãnh lương hưu mà rơi vào trường hợp đặc biệt cũng có thể lựa chọn rút BHXH 1 lần bao gồm:

- Ra nước ngoài để định cư.

- Mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, HIV đã chuyển sang AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế trong tình trạng không thể tự phục vụ.

Theo Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
XEM