Xăng giảm nhỏ giọt, dầu tăng giá đồng loạt từ 15 giờ chiều nay

20/06/2016 15:56 PM | Kinh tế vĩ mô

Thông tin được Liên Bộ Tài chính - Công Thương đưa ra về việc điều chỉnh giá xăng dầu cho biết, giá xăng sẽ giảm 341 đồng/lít nhưng tăng đồng loạt các mặt hàng dầu.

Cơ quan điều hành giá xăng dầu là liên bộ Tài chính - Công Thương vừa chính thức thông báo sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ 15 ngày.

Theo đó, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 20/6 là 54,469 USD/thùng đối với xăng RON 92; 58,429 USD/thùng đối với dầu diesel 0.05S; 58,577 USD/thùng với dầu hỏi và 237,601 USD/tấn với dầu mazut.

Như vậy, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới tại kỳ điều chỉnh so với kỳ điều hành liền kề trước giảm - 1,642 USD/thùng đối với xăng Ron 92 song lại tăng 1,024 USD/thùng với dầu diesel 0.05S; tăng 0,586 USD/thùng đối với dầu hỏa và tăng 7,867 USD/thùng đối với dầu mazut 180CST 3.5S.

Do đó, Liên Bộ Tài chính - Công Thương quyết định sẽ giữ nguyên mức trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.

Đồng thời, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu. Cụ thể, xăng khoáng là 639 đồng/lít, E5 là 672 đồng/lít, dầu diesel là 595 đồng/lít, dầu hoả 764 đồng/lít, dầu madut 151 đồng/kg.

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá các mặt hàng xăng dầu điều chỉnh như sau:

Xăng RON 92 giảm 341 đồng/lít; Xăng E5 giảm 336 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S tăng 390 đồng/lít; dầu hỏa tăng 370 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 350 đồng/kg.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn 16.168 đồng/lít đối với RON 92; 15.647 đồng/lít đối với E5; 12.298 đồng/lít đối với dầu diesel; 10.667 đồng/lít đối với dầu hoả và 8.741 đồng/kg đối với dầu mazut.

Thời gian trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15 giờ ngày 26/5/2016.

Theo An Ngọc

Cùng chuyên mục
XEM