World Bank: Thăng hạng về môi trường kinh doanh, nhưng Việt Nam vẫn còn nhiều điều phải làm

18/05/2017 10:02 AM | Kinh tế vĩ mô

Báo cáo của World Bank cho thấy chi phí tiếp cận điện năng tại Việt Nam chiếm tới 1.261,3% thu nhập bình quân đầu người, cao hơn rất nhiều mức 42,1% tại Philippines, 26,6% tại Malaysia, 357% tại Indonesia và 42,5% của Thái Lan.

Trong báo cáo “Môi trường kinh doanh 2017: Cơ hội bình đẳng cho mọi người” của Ngân hàng thế giới World Bank, Việt Nam đã tăng 9 hạng lên 82/190 nền kinh tế, qua đó cho thấy sự cải thiện về môi trường kinh doanh.

Những tiêu chí cải thiện nổi bật của Việt Nam bao gồm việc bảo vệ các nhà đầu tư nhỏ lẻ, quy trình đóng thuế và giao dịch thương mại.

Tuy nhiên, nếu xét ở một vài tiêu chí, Việt Nam vẫn còn kém khá nhiều so với các nước trong khu vực. Báo cáo của World Bank cho thấy chi phí tiếp cận điện năng tại Việt Nam chiếm tới 1.261,3% thu nhập bình quân đầu người, cao hơn rất nhiều mức 42,1% tại Philippines, 26,6% tại Malaysia, 357% tại Indonesia và 42,5% của Thái Lan.

Một tiêu chí khác cũng cần Việt Nam phải cải tiến là số thời gian làm thủ tục thuế với 540 tiếng mỗi năm, cao hơn rất nhiều so với 185,6 tiếng của Philppines, 164 tiếng của Malaysia, 221 tiếng của Indonesia và 266 tiếng của Thái Lan.

Trong mảng bất động sản và xây dựng, thời gian làm các thủ tục xin phép cũng kéo dài quá lâu với bình quân 166 ngày, cao hơn so với mức 98 ngày của Philippines, 79 ngày của Malaysia và 103 ngày của Thái Lan.

Tại mảng xuất nhập khẩu, thời gian làm thủ tục xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam tương ứng là 50 tiếng và 76 tiếng, trong khi con số này tại nhiều nước thấp hơn khá nhiều. Tại Malaysia, thủ tục xuất nhập cảnh tất cả đều là 10 tiếng, tại Thái Lan là 11 tiếng và 4 tiếng.

Có thể nói, dù thăng hạng về môi trường kinh doanh nhưng Việt Nam vẫn còn rất nhiều điều phải làm để cải thiện cũng như thúc đẩy hoạt động đầu tư, sản xuất trong nước.

BT

Cùng chuyên mục
XEM