WB dự kiến cho Việt Nam vay 4 tỷ USD trong giai đoạn 2018 - 2020

15/09/2017 11:23 AM | Kinh tế vĩ mô

Dự kiến, Việt Nam sẽ được vay vốn hỗ trợ chuyển tiếp IDA và cả vốn IBRD trong giai đoạn 2018 - 2020 với tổng giá trị có thể đạt hơn 4 tỷ USD.

Khung hợp tác giữa Việt Nam - Nhóm Ngân hàng Thế giới 2017-2022 đã chính thức được công bố sáng nay (14/9) tại Hà Nội.

Văn kiện Khung đối tác quốc gia Việt Nam - Nhóm Ngân hàng Thế giới (CPF), được xây dựng trong bối cảnh Việt Nam đã tốt nghiệp vốn vay ưu đãi IDA và phải chuyển qua vay vốn IBRD, tức là nguồn vốn vay đắt hơn nhưng linh hoạt hơn theo thị trường.

Với việc tiếp cận nguồn vốn vay ít ưu đãi hơn trước, làm sao để sử dụng nguồn tài trợ hiệu quả là điều được Ngân hàng Thế giới nhấn mạnh trong buổi sáng ngày hôm nay. Ba mục tiêu Ngân hàng Thế giới sẽ tập trung là nâng cao năng lực của kinh tế tư nhân, đầu tư vào con người và tri thức, đảm bảo bền vững môi trường.

Với Khung đối tác mới sẽ có sự thay đổi trong cách tiếp cận và hỗ trợ từ phía Ngân hàng Thế giới như tham gia nhiều hơn ở cấp địa phương, phối hợp đa ngành, tăng cường đổi mới sáng tạo và thúc đẩy bình đẳng giới. Dự kiến, Việt Nam sẽ được vay vốn hỗ trợ chuyển tiếp IDA và cả vốn IBRD trong giai đoạn 2018 - 2020 với tổng giá trị có thể đạt hơn 4 tỷ USD.

Theo Minh Hằng, Gia Hiếu

Cùng chuyên mục
XEM