Tin tức, bài viết mới nhất về :

WALT

Đây là WALT, "cụ tổ" yểu mệnh của iPhone, chiếc điện thoại đầy tham vọng mà Apple không thể tung ra thị trường

Đây là WALT, "cụ tổ" yểu mệnh của iPhone, chiếc điện thoại đầy tham vọng mà Apple không thể tung ra thị trường

4/12/2019 2:02:38 PM

WALT chính là một trong những viên gạch đầu tiên trên con đường thành công của iPhone.

Tags: iPhone, apple, điện thoại, sản phẩm, WALT