Tin tức, bài viết mới nhất về :

VOC

6 tháng đầu năm 2021, doanh thu tập đoàn KIDO tăng mạnh đạt 4.898 tỷ đồng

6 tháng đầu năm 2021, doanh thu tập đoàn KIDO tăng mạnh đạt 4.898 tỷ đồng

19/07/2021 07:00:00 PM

Doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2021 của Tập đoàn KIDO đạt 4.898 tỷ đồng, tăng 34% và lợi nhuận trước thuế đạt 342 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ năm trước. Về tỷ trọng doanh thu: ngành dầu ăn chiếm 83% - tăng 36% và ngành hàng thực phẩm chiếm 17% - tăng 22%.

Tags: kido , kido foods , dầu tường an , kem kido , VOC