Việt Nam nhập siêu 500 triệu USD trong tháng 11

28/11/2016 16:49 PM | Kinh tế vĩ mô

Tổng cục Thống kê cho biết, trong tháng 11, cả nước nhập siêu khoảng 500 triệu USD, trong đó, xuất khẩu ước đạt 15,6 tỷ USD còn nhập khẩu ước đạt 16 tỷ USD.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng đầu năm cả nước ước đạt hơn 316,2 tỷ USD.

Trong đó kim ngạch xuất khẩu ước đạt 159,5 tỷ USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Còn nhập khẩu ước đạt hơn 156,7 tỷ USD, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, 11 tháng đầu năm, Việt Nam xuất siêu ước đạt hơn 2,8 tỷ USD. Nếu tính riêng trong tháng 11, cả nước lại nhập siêu khoảng 500 triệu USD, trong đó, xuất khẩu ước đạt 15,6 tỷ USD còn nhập khẩu ước đạt 16 tỷ USD.

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, khối doanh nghiệp FDI tiếp tục đóng góp lớn, giữ vai trò chủ đạo trong kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam.

Cụ thể, trong tháng 11, kim ngạch xuất khẩu khu vực này ước đạt 11,3 tỷ USD, còn nhập khẩu ước đạt 9,6 tỷ USD.

Luỹ kế 11 tháng, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt gần 207 tỷ USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, xuất khẩu ước đạt 114 tỷ USD và kim ngạch nhập khẩu là 93 tỷ USD. Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI 11 tháng là 21 tỷ USD.

Các thị trường nhập khẩu lớn nhất là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Thái Lan. Trong khi đó các thị trường xuất khẩu lớn nhất là Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc,…

Theo N.Mạnh

Cùng chuyên mục
XEM