Chưa đơn vị nào báo cáo thoái vốn 5 năm tới

12/03/2016 10:20 AM | Kinh tế vĩ mô

Bộ Tài chính vừa gửi công văn đề nghị các bộ ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đôn đốc gửi báo cáo kế hoạch thoái vốn nhà nước trong 5 năm tới về bộ trước ngày 18/3/2016 để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Dù đã chậm hơn 1 tháng so với chỉ đạo của Chính phủ, nhưng tới nay, Bộ Tài chính vẫn chưa nhận được báo cáo nào về lộ trình thoái vốn nhà nước giai đoạn 2016-2020 của các đơn vị.

Theo Lê Hữu Việt

Cùng chuyên mục
XEM