Tin tức, bài viết mới nhất về :

UBND thị xã Sầm Sơn

Tập đoàn FLC phủ nhận trách nhiệm với người dân Thanh Hóa, đổ trách nhiệm sang cho chính quyền

Tập đoàn FLC phủ nhận trách nhiệm với người dân Thanh Hóa, đổ trách nhiệm sang cho chính quyền

3/7/2016 4:38:20 PM

Trong văn bản gửi tới Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước hôm nay, 7/3, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC cho rằng, Tập đoàn này không liên quan gì đến khiếu nại của người dân cũng như việc người dân...

Tags: Tập đoàn FLC, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, UBND tỉnh Thanh Hóa, chủ đầu tư dự án, UBND thị xã Sầm Sơn, Thị xã Sầm Sơn