Từ nhân viên giao hàng đến người giàu thứ 5 Trung Quốc

01/08/2017 04:26 PM | Kinh doanh

Gần 25 năm trước, Wang Wei là chàng trai ngoài 20 tuổi chuyên làm công việc giao hàng ở khắp các ngõ ngách Hong Kong. Giờ đây, ông là người giàu thứ 5 tại Trung Quốc.