Tin tức, bài viết mới nhất về :

Tư bản thế kỷ 21

5 cuốn sách "Phải đọc" của Bill Gates năm 2014

5 cuốn sách "Phải đọc" của Bill Gates năm 2014

09/12/2014 11:56:00 AM

Hầu hết các cuốn sách đều tập trung vào lĩnh vực kinh doanh và kinh tế.

Tags: sách hay , sách phải đọc , Bill Gates , tư bản thế kỷ 21 , quản trị , nhân vật , kinh doanh , Câu chuyện kinh doanh

Cuốn "Tư bản thế kỷ 21" mắc lỗi Excel nghiêm trọng?

Cuốn "Tư bản thế kỷ 21" mắc lỗi Excel nghiêm trọng?

26/05/2014 08:31:03 AM

Trong bảng tính Excel của Piketty mắc phải lỗi xử lý dữ liệu và có cả một vài công thức sai. Đồng thời, một số số liệu cũng được chọn lựa theo hướng có lợi hoặc được sử dụng mà không có nguồn chính thống.