Từ 10/3: 39 sở ngành, quận huyện Hà Nội làm việc sáng thứ 7

03/03/2017 08:30 AM | Xã hội

Các cơ quan có trách nhiệm tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ 7 hàng tuần gồm: Sở Tư pháp, Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường...

UBND Hà Nội vừa có quyết định về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Theo đó, có 9 sở ngành và 30 quận huyện, thị xã thuộc Hà Nội sẽ phải thực hiện.

Theo quy định mới của thành phố, các cơ quan có trách nhiệm tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ 7 hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày Tết và ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật) để tiếp nhận, giải quyết toàn bộ các thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết, bao gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất; UBND các quận, huyện, thị xã (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện); UBND các phường, thị trấn.

UBND các xã căn cứ nhu cầu thực tế của cá nhân, tổ chức và điều kiện của cơ quan, Chủ tịch UBND các huyện, Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây quyết định về làm việc vào buổi sáng thứ 7 hàng tuần.

Các tổ chức hành chính trực thuộc sở, cơ quan ngang sở (các Chi cục và tổ chức tương đương); Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các quận, huyện, thị xã thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường: Căn cứ nhu cầu thực tế của cá nhân, tổ chức và điều kiện của cơ quan, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan ngang sở quyết định về làm việc vào buổi sáng thứ 7 hàng tuần.

Các cơ quan của Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại thành phố tổ chức làm việc vào thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của cơ quan ngành dọc cấp trên.

Ngoài các cơ quan kể trên, căn cứ nhu cầu thưc tế của cá nhân, tổ chức, Giám đốc các Sở, thủ trưởng các cơ quan ngang Sở đề xuất với UBND TP (qua Sở Nội vụ) để quyết định bổ sung các cơ quan tổ chức làm việc vào ngày thứ 7 (buổi sáng hoặc cả ngày) để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Thủ trưởng các cơ quan thực hiện làm việc vào buổi sáng thứ 7 hàng tuần có trách nhiệm tổ chức cho cán bộ, công chức nghỉ bù số thời gian đã không được nghỉ. Trường hợp không bố trí nghỉ bù đủ số thời gian thì phải trả lương làm thêm giờ theo quy định; Kinh phí thực hiện làm việc vào buổi sáng thứ 7 hàng tuần do ngân sách nhà nước bảo đảm và được tính vào kinh phí giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định.

Thủ trưởng các cơ quan có trách nhiệm tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục theo quy định. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/3.

Theo Phương Mai

Cùng chuyên mục
XEM