Tin tức, bài viết mới nhất về :

Trần thị nguyệt oanh

HSBC Việt Nam bổ nhiệm một người Việt làm Giám đốc Nhân sự

HSBC Việt Nam bổ nhiệm một người Việt làm Giám đốc Nhân sự

31/08/2020 04:41:00 PM

Bà Trần Thị Nguyệt Oanh trở thành Giám đốc nhân sự HSBC Việt Nam từ ngày 1/9/2020, thay thế ông Nonoy Nuyles. Với quyết định này, bộ máy điều hành của HSBC Việt Nam gồm 12 nhân sự, với số Giám đốc người Việt trong ban điều hành tăng lên 5 người.

Tags: HSBC Việt Nam , ban điều hành , trần thị nguyệt oanh