HSBC Việt Nam bổ nhiệm một người Việt làm Giám đốc Nhân sự

31/08/2020 16:41 PM | Kinh doanh

Bà Trần Thị Nguyệt Oanh trở thành Giám đốc nhân sự HSBC Việt Nam từ ngày 1/9/2020, thay thế ông Nonoy Nuyles. Với quyết định này, bộ máy điều hành của HSBC Việt Nam gồm 12 nhân sự, với số Giám đốc người Việt trong ban điều hành tăng lên 5 người.

HSBC vừa bổ nhiệm bà Trần Thị Nguyệt Oanh, Giám đốc Khách Hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Miền Nam, Khối Dịch Vụ Tài Chính Doanh Nghiệp, làm Tân Giám đốc Nhân sự tại Việt Nam thay thế ông Nonoy Nuyles. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/9/2020.

Với quyết định này, số lượng nhân sự trong bộ máy điều hành của HSBC Việt Nam là 12 người, gồm Tổng Giám đốc Tim Evans và 11 giám đốc các bộ phận. Số Giám đốc là người Việt tăng lên 5 nhân sự.

Ngoài bà Oanh vừa bổ nhiệm, bộ máy điều hành của HSBC Việt Nam còn 4 giám đốc người Việt khác gồm bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc toàn quốc Khối Quản lý Thanh khoản và Tiền tệ Toàn cầu, ông Ngô Đăng Khoa, Giám đốc Khối ngoại hối và thị trường vốn, bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, Giám đốc tài chính, và bà Cao Thị Hương Giang - Giám đốc Truyền thông.

Việc bổ nhiệm là Oanh là minh chứng, đồng thời cũng là kết quả của chiến lược phát triển con người dài hạn của HSBC. Chiến lược này nhằm mục đích kiến tạo nên một môi trường "không giới hạn", tạo điều kiện cho nhân viên của HSBC được phát triển bản thân trong những lĩnh vực mới, thỏa mãn khát vọng của mình trong sự nghiệp.

Việc bổ nhiệm bà Oanh trong vị trí mới gia tăng tỷ lệ nữ lãnh đạo trong bộ máy quản lý cấp cao của HSBC Việt Nam, hỗ trợ chiến lược của ngân hàng trong việc thúc đẩy sự phát triển của những tài năng nữ, cũng như khuyến khích, tạo cơ hội cho nhiều người Việt nắm giữ những vị trí lãnh đạo cấp cao tại một trong những tổ chức tài chính hàng đầu thế giới.

Bà Oanh bắt đầu sự nghiệp tại HSBC từ năm 2004 ở vị trí Giám đốc Dự án thành lập chi nhánh Hà Nội.

Vào năm 2009, bà được bổ nhiệm vị trí Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp Khu vực Miền Bắc, Khối Dịch vụ Ngân hàng Toàn cầu và sau đó được thuyên chuyển qua vị trí Giám đốc Khối Định chế Toàn cầu (FIG) vào tháng 5/2010. Ở vị trí này, bà Oanh đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh.

Vào tháng 8/2010, bà được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải, chi nhánh Hà Nội trong khi vẫn giữ vị trí Giám đốc Khối Định chế Toàn cầu bao quát thị trường Việt Nam, Lào và Campuchia.

Vào tháng 3/2016, bà Oanh giữ vị trí Giám Đốc Khách hàng Doanh nghiệp Khu vực Miền Nam của Khối Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp.

Trong suốt hơn 10 năm nắm giữ các vị trí lãnh đạo tại HSBC, bà Oanh đã góp phần xây dựng những đội ngũ nhân sự vững mạnh, gắn kết và nhiệt huyết cho nhiều bộ phận khác nhau của ngân hàng, nhờ đó giúp tăng trưởng kết quả kinh doanh của HSBC Việt Nam.

Trong vai trò mới, với kinh nghiệm và chuyên môn của mình, bà Oanh được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển chiến lược nhân sự của HSBC Việt Nam, xây dựng một thế hệ nhân sự ngành ngân hàng đạt đẳng cấp thế giới và đóng góp cho sự phát triển của HSBC tại Việt Nam.

Bình An

Cùng chuyên mục
XEM